Historie

12/2019

Projekt: IMPLEMENTACE PRVKŮ PRŮMYSLU 4.0 VE SPOLEČNOSTI M G L S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií


Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně digitalizace a automatizace v reálném provozu společnosti M G L s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0017855

2019

Projekt: ŠKOLICÍ STŘEDISKO M G L S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií


Hlavním cílem projektu je vybudování střediska, určeného pro vzdělání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském
sektoru, a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Název projektu: ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO M G L S.R.O.

Listopad 2016

Úspěšné čerpání z evropských fondů pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Předmětem projektu je pořízení osmi nových strojů. Realizace projektu podpoří růst společnosti, posílí její konkurenceschopnost a přispěje k rozvoji regionu,
ve kterém společnost provozuje svoji činnost a zvýší také zaměstnanost v tomto regionu.
Název projektu: Rozšíření technologického vybavení
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006519
Délka projektu: 1.2.2016 – 31.10.2017

Říjen 2016

Rozšíření strojního parku o nový stroj značky Desma s uzavírací silou 630 tun a objemem vstřiku 1260 cm3.

Březen 2016

Proběhl recertifikační audit pro ISO/TS 16949, ISO 9001 a ISO 14001.

Prosinec 2015

Nákup nového stroje pro odstraňování přetoků u pryžových a případně jiných dílů, formou kryogenního opracování. K odstranění přetoků dochází podchlazením dílů, třetím dílů o sebe a použitím tryskacího média, které slouží hlavně k odstranění přetoků v dutinách dílů.

Prosinec 2015

Nákup nového stroje pro vstřikování pryže značky Desma s uzavírací silou 270 tun a objemem vstřiku 1600 cm3.

Říjen 2015

nákup nového stroje pro řezání pásků. Stroj, je pomocnou přípravou pro vysekávání na stroji Kis- cut.

Květen 2015

nákup nové stroje pro vstřikování plastů. Stroj Wittmann - Battenfeld s uzavírací síla 300 tun a objemem vstřiku 650 cm3; včetně robota.

Duben 2015

Nákup nového stroje pro sekanou výrobu. Stroj Kiss-cut od společnosti Guidolin, který má výsekovou plochou 320 mm x 320 mm je vhodný pro vysekávání těsnění.

11.4.2015

Pořízení nových zařízení:
Nákup plastového vstřikolisu s robotem.
Nákup 2D bezkontaktního měřidla.
Nákup sekacího zařízení (Kiss Cut).

Název projektu: Pořízení nových výrobních technologií
Druh projektu: Operační program Podnikání a inovace, Rozvoj III výzva
Místo realizace: Bělotín 188, 753 64 Přerov
Rok Ukončení realizace projektu: 2015

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

4.2.2014

Byla aktualizovaná politika kvality a EMS.

4.12.2013

Pro vybrané pracovníky proběhl seminář o vstřikování plastů pro technology a seřizovače.

10.11.2013

Nakoupen plně elektrický vstřikovací lis na plasty. (uzavírací síla 110 tun).

4.9.2013

Nákup plastového vstřikolisu s robotem. (uzavírací síla 240 tun).

3.9.2013

Rozšíření technologie montáže

3.5.2013

Ke stažení požadavky na kvalitu dodavatele

12.6.2012

Rozšíření technologie sekání

8.3.2012

Organizace úspěšně obhájila 2. dozorový audit dle ISO/TS 16949

4.4.2012

Ke stažení aktualizace certifikátu ISO 14001.

1.4.2012

Ke stažení aktualizace certifikátu ISO 9001.

27.3.2012

Ke stažení je aktualizovaná prezentace firmy.

24.3.2011

Organizace úspěšně prošla 2. dozorovým auditem ISO 14001

5.3.2011

Organizace úspěšně prošla 1. dozorovým auditem ISO/TS 16949 - změna v rozsahu certifikace: Vysekávání (Die Cutting)

28.2.2011

Organizace investovala do nové technologie pro vysekávání (mostová sekačka Hawkes)

24.3.2010

Úspěšně provedeno dozorový audit ČSN EN ISO 14001:2005

25.5.2010

Firma úspěšně prošla certifikaci dle ISO/TS 16949:2009